Ortigia Free Walking Tour App! 

https://www.youtube.com/watch?v=HFsVSYq-CPY

For Apple

https://apps.apple.com/it/app/ortigia-free-walking-tour/id1485393677

For Android

https://androidappsapk.co/detail-ortigia-free-walking-tour/